Video Trainings

Kliknite https://moodle.borg1.at/course/view.php?id=629 povezavo, če želite odpreti URL.